Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

06.04.2022

Πρόγραμμα CIVIS 2022-2023 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Σύμφωνα με την επιτροπή Erasmus του Τμήματος Βιολογίας και την έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την επιλογή εξερχομένων φοιτητριών/φοιτητών για το πρόγραμμα CIVIS 2022-2023.

Eπισυνάπτεται αρχείο με τους πίνακες ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΕΠΙΛΟΓΗΣ.