Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.01.2018

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται το συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων που αφορά το θέμα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 18η Φεβρουαρίου 2018.