Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.06.2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΤΕΠ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Συγκρότηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την αξιολόγηση αιτήσεων προς πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τους αριθμούς πρωτοκόλλου των δέκα πέντε (15) αιτήσεων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν μετά την Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας Π.Ε. εισαγωγικής βαθμίδας Δ' του Τμήματος.