Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.07.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

Από Γραμματεία ΔΠΜΣ "ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ"

 

Επισυνάπτονται η προκήρυξη και η αίτηση υποψηφιότητας 2022-2023 για το ΔΠΜΣ "Βιοτεχνολογία", του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ιστότοπο: https://www.biotechnology-ms.gr

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ’ έτος, και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί βάση κριτηρίων που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

Ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων από: 16/08/2022 έως 30-09/2022.

Η κατάθεση αίτησης γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet) επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την Αίτηση Υποψηφιότητας και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα – Δείτε τη σχετική Προκήρυξη για οδηγίες.