Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

29.06.2020

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Βιολογίας

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

 

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητή κ. Ιωάννη Εμμανουήλ, και μετά την ψήφιση του Ν. 4692/2020 "Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις (Α´ 111)", αναρτάται η συνημμένη Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή του Τμήματος Βιολογίας για θητεία δύο (2) ετών από την 01η-09-2020 έως την 31η-08-2022.