Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

03.08.2018

Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Σ. Ευδοκιμίδου

 

Εκ μέρους του Τμήματος Στήριξης του ΕΛΚΕ αναρτώνται:

Α) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

Β) Αίτηση (Παράρτημα Ι) και

Γ) Υπεύθυνη δήλωση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή (31/08/2018), και ώρα 13:00.