Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.04.2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 6004512 του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» και του Υποέργου 1 «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για το Τμήμα Βιολογίας και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Για το Τμήμα Βιολογίας υπάρχουν 43 διαθέσιμες θέσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ 13B054) για την περίοδο 01/06/2024 έως 31/10/2024.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων από 11/04/2024 έως 26/04/2024 και ώρα 00:00

Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται.

Πρόσκληση