Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.06.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΣΕΙΣ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ολ. Καγιάννη

 

Εκ μέρους του Επιστημονικός Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Επ. καθηγητή κ. Ι-Δ Αδαμάκη, ανακοινώνεται ότι: 

"Σε απάντηση αιτήματος που είχε υποβληθεί ως προς τη διαχειριστική αρχή, εγκρίθηκαν 25 επιπλέον θέσεις Πρακτικής Άσκησης για το Τμήμα Βιολογίας για το έτος 2022, με ταυτόχρονη επέκταση του φυσικού αντικείμενου του έργου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι ακριβώς η ίδια με την προκήρυξη των πρώτων 49 θέσεων. Σήμερα αναρτάται η προκήρυξη των επιπλέον 25 θέσεων.

Επομένως καλούνται, αρχικά οι επιλαχόντες της πρώτης προκήρυξης που δεν κατατάχτηκαν στους 49, να επανα/υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης (συμφώνα με τις οδηγίες της προκήρυξης) προκειμένου να επανα/μοριοδοτηθούν.

Δεδομένου ότι η διαδικασία είναι αρκετά γραφειοκρατική, καλό θα ήταν - σε συνεννόηση τους φορείς προτίμησής σας - η έναρξη της Πρακτικής να υπολογιστεί ως η 5η Σεπτεμβρίου 2022"

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 15/06/22 - 30/06/22 και ώρα 00:00.