Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.08.2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος "Ακαδημαϊκή Εμπειρία 2022-2023"

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ αναρτάται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΔΑ: ΨΑΤ946ΨΖ2Ν-Φ59 για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ.

Ημερομηνία Λήξης: 23-08-2022