Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

28.11.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις "Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης"

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16257 και τίτλο «Υποτροφίες Σταύρος Τσακυράκης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτικό Κίνημα «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», καλεί τους/ις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους διδάκτορες των Σχολών του ΕΚΠΑ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της συνημμένης πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να λάβουν υποτροφία στο πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου, σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και όρους που ορίζονται στην πρόσκληση.

Με αφορμή το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί και τα διάφορα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί ως προς τους όρους και τα κριτήρια της συγκεκριμένης πρόσκλησης δείτε διευκρινίσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ: http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=2849