Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.03.2023

Πρόσκληση σε νέους πτυχιούχους για πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το έτος 2023-2024

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECML/CELV > Home) προσκαλεί νέους πτυχιούχους που προέρχονται από κράτη-μέλη του για πρακτική άσκηση κατά το έτος 2023-2024.

Ο εν λόγω Οργανισμός μελετά, σχεδιάζει και προτείνει μέτρα για την ενίσχυση και τη βελτίωση της διδασκαλίας των γλωσσών στα τριάντα πέντε (35) κράτη-μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η χώρα μας, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος του.

Οι ασκούμενοι που θα επιλεγούν θα πραγματοποιήσουν εξάμηνη πρακτική άσκηση για το 2ο εξάμηνο του έτους 2023-2024 το οποίο αρχίζει τον Οκτώβριο 2023 και τελειώνει τον Μάρτιο 2024.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενδιαφερομένων για πρακτική άσκηση του δευτέρου εξαμήνου 2023 λήγει στις 31 Ιουλίου 2023.

Κείμενο Πρόσκλησης

Έντυπο Αίτησης