Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

17.12.2018

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2018-2019

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη


Σύμβουλοι Σπουδών για νεοεισαχθέντες φοιτητές (Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019)

Το Τμήμα Βιολογίας, έχει υιοθετήσει το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για τους πρωτοετείς φοιτητές (απόφαση Συνέλευσης 25/05/2016).

Οι Σύμβουλοι Σπουδών αναλαμβάνουν να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές, με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, οι Σύμβουλοι ενημερώνουν και πληροφορούν τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους αλλά και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους (άρθρο 35 Ν. 4009/2011, άρθρο 50, Προεδρικό Διάταγμα 160/2008/ Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός ΑΕΙ).

Σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές κατανέμονται  ισάριθμα στα ενεργά μέλη ΔΕΠ – Συμβούλους Σπουδών του Τμήματος, κατά Αριθμό Μητρώου και αλφαβητική σειρά αντίστοιχα.

Η Γραμματεία ενημερώνει τους φοιτητές  για το Σύμβουλο Σπουδών κατά την εγγραφή τους και αναρτάται  ο συνημμένος αλφαβητικός πίνακας με τα ονόματα των Συμβούλων Καθηγητών και τους Αριθμούς Μητρώου των φοιτητών.

Οι φοιτητές που διαθέτουν πιστοποιητικά σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής τους σε εξετάσεις, παρακαλούνται να τα καταθέσουν με σχετική αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνοντας τον Σύμβουλο καθηγητή

http://access.uoa.gr/

Κατευθυντήριες Οδηγίες Εξέτασης ΦμεΑ