Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

15.05.2018

Συμμετοχή του Μουσείου ζωολογίας στην Διεθνή Μέρα Μουσείων

Από Δ/ντη Μουσείου Ζωολογίας, Καθ. Ε. Βαλάκο

 

Στα πλαίσια της δράσης  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Το δίκτυο των Πανεπιστημιακών Μουσείων ανοιχτό στο κοινό» για την ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ στις 18 ΜΑΪΟΥ 2018 το Μουσείο Ζωολογίας θα συμμετάσχει με σειρά εκδηλώσεων (βλ. αφίσα)

ΏΡΕΣ Λειτουργείας του ΜΟΥΣΕΙΟΥ 10:30-17:00