Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

24.02.2021

Συμμετοχή του Τμήματος Βιολογίας στο 1ο Θερινό σχολείο "in Immuno-Oncology" INSTITUT CANCER ET IMMUNOLOGIE (ICI)

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Το ΕΚΠΑ ως ισότιμο μέλος της συμμαχίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS δίνει την δυνατότητα σε 3 υποψήφιους/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες από το Τμήμα Βιολογίας να συμμετέχουν στο 1ο Θερινό σχολείο "in Immuno-Oncology" που φιλοξενεί το INSTITUT CANCER ET IMMUNOLOGIE (ICI) του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας.

Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο, ώστε οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να  εγγραφούν έως τις 15 Απριλίου 2021.

Δείτε όλα τα σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα έξοδα που θα καλυφθούν για κάθε έναν από τους 3 φοιτητές στο link: https://www.univ-amu.fr/fr/public/1st-ici-civis-summer-school-july-05-july-9-2021

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Βιολογίας, ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στο 1ο Θερινό σχολείο "in Immuno-Oncology", μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου στο https://eprotocol.uoa.gr/aitisi/genikistudents/perigrafi/ από 24/02/2021 έως 12/03/2021, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 ή ανώτερο
3. Πιστοποιητικά των τίτλων σπουδών (πτυχία ή περάτωσης σπουδών) με βαθμό αποφοίτησης
4. Πρόσφατη βεβαίωση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (για τους υποψ. διδάκτορες)
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για τους  μεταπτ. φοιτητές).