Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

08.05.2018

The Holberg Prize 2019 Call for Nominations

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται η συνημμένη πρόσκληση που αφορά το θέμα.

To nominate, go to: holbergprisen.no/en. Letters of nomination must be sent by 15 June 2018.