Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

19.04.2017

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ακαδημία Αθηνών - Υποτροφία στην Ιατρική - Βιολογία

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο της Ακδημίας Αθηνών που αφορά το θέμα.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 17 Μαΐου 2017