Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

15.05.2023

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 21/05/2023

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

http://my-studies.uoa.gr

24 Μαρτίου έως 21 Μαΐου 2023

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας  γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Γραμματειών, εφόσον οι φοιτητές δημιουργήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό  μέσω της ιστοσελίδας:

http://webadm.uoa.gr

προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους:

“Αίτηση Νέου Χρήστη” > “Προπτυχιακοί Φοιτητές”

(Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων με όλα τα απαραίτητα βήματα)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δήλωσης εφιστούμε την προσοχή σας στο

βήμα:  «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ» διότι αν το παραλείψετε δεν οριστικοποιείται η δήλωσή σας.

 

Οι ημερομηνίες των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων για το ΕΑΡΙΝΟ  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 είναι:

24 Μαρτίου έως 21 Μαΐου 2023

Διευκρινίσεις:

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν πλέον όλοι φοιτητές δηλώνουν μαθήματα με κωδικό 13Β…… ως εξής:

  • 2ο εξάμηνο                          

3

  • 4ο εξάμηνο                          

6   + 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

  • 6ο εξάμηνο                          

18  + 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

  • 8ο εξάμηνο                          

24  + 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

  • μεγαλύτερου εξαμήνου     

53  + 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:  δεν δηλώνεται ηλεκτρονικά

 

- Οι δηλώσεις για τους φοιτητές 1ου έως 8ου  εξαμήνου  περιλαμβάνουν μόνο μαθήματα ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ.

- Oι δηλώσεις για τους 'επί πτυχίω' φοιτητές (μεγαλύτερου του 8ου εξαμήνου) περιλαμβάνουν όλα τα μαθήματα, χειμερινά και εαρινά.

Οι  «επί πτυχίω» φοιτητές να μεριμνούν για την έγκαιρη ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων και της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ εκ νέου σε κάθε εξάμηνο διότι η δήλωση μιας περιόδου δεν ισχύει για την επόμενη του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

- Μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ για το εαρινό εξάμηνο:  ΟΚΤΩ (8)

- Μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Βιολογίας:  30 (τριάντα)

- Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένα και μόνο σύγγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ 

- Οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης  ΔΕΝ  ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν δηλώσετε ηλεκτρονικά τα μαθήματα  που επιθυμείτε στο http://my-studies.uoa.gr

- δεν θα συμπεριληφθείτε στους καταλόγους βαθμολογίας με συνέπεια, ακόμη και αν εξεταστείτε επιτυχώς, να αποκλείετε τη δυνατότητα βαθμολόγησή σας και

- δεν μπορείτε να δηλώσετε συγγράμματα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ  www.eudoxus.gr

Αυτό σημαίνει ότι για να δηλώσετε συγγράμματα στο ΕΥΔΟΞΟΣ πρέπει να έχει προηγηθεί η δήλωση στο my – studies και να υπάρχει ταύτιση των κωδικών των μαθημάτων 13Β…

Το ΕΥΔΟΞΟΣ ταυτοποιεί τις δηλώσεις  των συγγραμμάτων με τις αντίστοιχες των μαθημάτων στο http://my-studies.uoa.gr

Δηλώσεις συγγραμμάτων στο www.eudoxus.gr

παράταση έως 18 Μαΐου 2023

Επισημαίνεται ότι στο http://my-studies.uoa.gr δηλώνετε και όλα τα μαθήματα στα οποία επιθυμείτε να εξεταστείτε, για τα οποία δεν δηλώνετε σύγγραμμα (μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων ή μαθήματα για τα οποία δεν διατίθεται σύγγραμμα στο ΕΥΔΟΞΟΣ).


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας ότι  σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος (05/11/2014), η διαδικασία για τη βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει ως εξής:

- Δηλώνετε το μάθημα για το οποίο επιθυμείτε βελτίωση βαθμολογίας με ηλεκτρονική – ξεχωριστή αίτηση στη Γραμματεία (όχι στο my-studies), η οποία ισχύει για τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) και αν δεν προσέλθετε, ισχύει και για την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.  Με την αίτησή σας ενημερώνονται οι διδάσκοντες για την πρόθεσή σας να βελτιώσετε το βαθμό σας.

- Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας μπορείτε να δηλώσετε έως τέσσερις (4) αναβαθμολογήσεις. Η αναβαθμολόγηση προσμετράται αμέσως μετά την καταχώρηση του «νέου» βαθμού επανεξέτασης, ο οποίος κατοχυρώνεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μόνο στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερος από τον προηγούμενο προβιβάσιμο.

- Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που αιτηθήκατε αναβαθμολόγηση σε μάθημα, αλλά δεν προσήλθατε για την  επανεξέτασή σας τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο ή την επαναληπτική Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, η  αναβαθμολόγηση αυτή θα προσμετρηθεί στο σύνολο των τεσσάρων (4) που δικαιούστε.

Επισυνάπτεται η αίτηση