Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

18.12.2018

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

http://my-studies.uoa.gr

έως 21 Δεκεμβρίου 2018 

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ελέγξουν τη δήλωση μαθημάτων (μόνο μαθήματα) στην εφαρμογή: 

http://my-studies.uoa.gr,

η οποία θα πρέπει να ταυτίζεται (για όσους παραλαμβάνουν) με τη δήλωση μαθημάτων - συγγραμμάτων στην εφαρμογή:

www.eudoxus.gr,

όπου οι δηλώσεις συγγραμμάτων είναι έως 21 Δεκεμβρίου 2018 και

η παραλαβή των συγγραμμάτων έως 11 Ιανουαρίου 2019 

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των προτεινόμενων συγγραμμάτων, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα επιλογής και παραλαβής ενός και μοναδικού συγγράμματος για κάθε μάθημα.

Κατά το διάστημα των δηλώσεων στο http://my-studies.uoa.gr  (έως 21 Δεκεμβρίου) ελέγχετε τη δήλωσή σας μέσα από το «προφίλ» που εμφανίζεται στη σελίδα της Δήλωσης. Μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων 8 Ιανουαρίου 2019, η δήλωση εμφανίζεται στο «ιστορικό δηλώσεων».