Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

03.05.2022

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

http://my-studies.uoa.gr

28 Μαρτίου έως 8 Μαΐου 2022

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας  γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Γραμματειών, εφόσον οι φοιτητές δημιουργήσουν τον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό  μέσω της ιστοσελίδας:

http://webadm.uoa.gr

προβείτε στη σχετική Αίτηση, επιλέγοντας τους συνδέσμους: “Αίτηση Νέου Χρήστη” > “Προπτυχιακοί Φοιτητές”

Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων με όλα τα απαραίτητα βήματα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της δήλωσης εφιστούμε την προσοχή σας στο βήμα: «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ»

διότι αν το παραλείψετε δεν οριστικοποιείται η δήλωσή σας

Οι ημερομηνίες των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων για το ΕΑΡΙΝΟ  εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 είναι:

28 Μαρτίου έως 8 Μαΐου 2022

Διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως 2016-2017, η εφαρμογή  http://my-studies.uoa.gr επιτρέπει έναν μέγιστο αριθμό δηλώσεων μαθημάτων με κωδικό ΜΟΝΟ με 13Α……:         

- Αριθμός μαθημάτων 53

- Μάθημα ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:  ΑΝΕΝΕΡΓΟ – δεν εξετάζεται 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν οι φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 η εφαρμογή  http://my-studies.uoa.gr επιτρέπει ως μέγιστο αριθμό δηλώσεων μαθημάτων με κωδικό ΜΟΝΟ με 13Β……ως εξής:

-       2ο εξάμηνο                       3

-       4ο  εξάμηνο                      6 + 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

-        6ο εξάμηνο                    18 + 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

-        8ο εξάμηνο                    24+ 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

-        μεγαλύτερου εξαμήνου   53+ 2 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

-        ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:       δεν δηλώνεται ηλεκτρονικά           

- Οι δηλώσεις για τους φοιτητές 1ου έως 8ου   εξαμήνου  περιλαμβάνουν μόνο μαθήματα  ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΑΡΙΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

- Oι δηλώσεις για τους 'επί πτυχίω' φοιτητές (μεγαλύτερου του 8ου εξαμήνου) περιλαμβάνουν όλα τα μαθήματα, χειμερινά και εαρινά.

Οι  «επί πτυχίω» φοιτητές να μεριμνούν για την έγκαιρη ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων και της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ εκ νέου σε κάθε εξάμηνο διότι η δήλωση μιας περιόδου δεν ισχύει για την επόμενη του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

-   Μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ για το ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο:  ΟΚΤΩ (8)

-   Μέγιστος αριθμός συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ για τη λήψη πτυχίου του Τμήματος Βιολογίας:  36 (τριάντα έξι)

-   Σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί ένα και μόνο σύγγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ, εφόσον δεν έχετε ήδη προβιβάσιμο βαθμό

-   Οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει το 12ο εξάμηνο φοίτησης  ΔΕΝ  ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ  ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν δεν δηλώσετε ηλεκτρονικά τα μαθήματα  που επιθυμείτε στο http://my-studies.uoa.gr

- δεν θα συμπεριληφθείτε στους καταλόγους βαθμολογίας με συνέπεια, ακόμη και αν εξεταστείτε επιτυχώς, να αποκλείετε τη δυνατότητα βαθμολόγησή σας

- σε περίπτωση παραλαβής από το πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ συγγραμμάτων για τα οποία δεν δηλώσατε τα αντίστοιχα μαθήματα στο http://my-studies.uoa.gr,  δηλ. αν δεν υπάρχει ταύτιση των κωδικών των μαθημάτων που δηλώνετε ηλεκτρονικά στο ΕΥΔΟΞΟΣ  και στο my-studies, μόνο 13Α…. (προηγούμενο πρόγραμμα) ή μόνο 13Β….(αναθεωρημένο πρόγραμμα), θα σας ζητηθεί από την εφαρμογή ΕΥΔΟΞΟΣ να επιστρέψετε τα συγγράμματα, τα οποία προσμετρούνται στον συνολικό αριθμό που δικαιούστε για την απόκτηση πτυχίου και θα απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός  σας στο ΕΥΔΟΞΟΣ.

Η δήλωση των συγγραμμάτων πραγματοποιείται στην Εφαρμογή του Προγράμματος Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων,  «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Οι φοιτητές, για τη δήλωση των συγγραμμάτων τους εισέρχονται μέσω του portal www.eudoxus.gr στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) του Υπουργείου  όπου και γίνεται η πιστοποίηση - εξουσιοδότησή τους (μέσω Shibboleth) με:  Όνομα χρήστη και Κωδικό πρόσβασης, τα οποία έχουν λάβει εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στις  ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Γραμματειών του ΕΚΠΑ.

Δηλώσεις συγγραμμάτων στο www.eudoxus.gr

από 16 Μαρτίου έως 6 Μαΐου 2022

Όσοι παραλαμβάνετε συγγράμματα, παρακαλείσθε να ελέγχετε την ταύτιση των δηλώσεών σας ώστε να δηλώνετε οπωσδήποτε στο: http://my-studies.uoa.gr τα εαρινά μαθήματα για τα οποία δηλώσατε συγγράμματα στο: www.eudoxus.gr

Το ΕΥΔΟΞΟΣ ταυτοποιεί τις δηλώσεις  των συγγραμμάτων με τις αντίστοιχες των μαθημάτων στο http://my-studies.uoa.gr


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας ότι  σύμφωνα με απόφαση του Τμήματος (05/11/2014), η διαδικασία για τη βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών έχει ως εξής:

- Δηλώνετε το μάθημα για το οποίο επιθυμείτε βελτίωση βαθμολογίας με ηλεκτρονική – ξεχωριστή αίτηση στη Γραμματεία (όχι στο my-studies), η οποία ισχύει για τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (ΚΑΘΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) και αν δεν προσέλθετε, ισχύει και για την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.  Με την αίτησή σας ενημερώνονται οι διδάσκοντες για την πρόθεσή σας να βελτιώσετε το βαθμό σας.

- Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας μπορείτε να δηλώσετε έως τέσσερις (4) αναβαθμολογήσεις. Η αναβαθμολόγηση προσμετράται αμέσως μετά την καταχώρηση του «νέου» βαθμού επανεξέτασης, ο οποίος κατοχυρώνεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μόνο στην περίπτωση που είναι μεγαλύτερος από τον προηγούμενο προβιβάσιμο.

- Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που αιτηθήκατε αναβαθμολόγηση σε μάθημα, αλλά δεν προσήλθατε για την  επανεξέτασή σας τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο ή την επαναληπτική Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, η  αναβαθμολόγηση αυτή θα προσμετρηθεί στο σύνολο των τεσσάρων (4) που δικαιούστε.

- Επισυνάπτεται η αίτηση.