Αρχική » Ανακοινώσεις Γραμματείας » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

03.05.2023

Υπηρεσία Hλεκτρονικής Yποβολής Aιτημάτων

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Το Τμήμα Βιολογίας έχει συνδεθεί με την πλατφόρμα της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ.

Αιτήματα που απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος λαμβάνονται και πρωτοκολλούνται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://eprotocol.uoa.gr/, που φιλοξενεί την πλατφόρμα.

H είσοδος στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του Πανεπιστημίου πραγματοποιείται με την υποβολή των διαπιστευτηρίων taxisnet, ή του ακαδημαϊκού λογαριασμού του αιτούντα.