Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.09.2021

Athens International Master’s Programme in Neurosciences - Πρόσκληση Εγγραφής Επιλεγέντων Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδ. έτους 2021-2022

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Καλούνται οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» του Τμήματος Βιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet) αίτηση εγγραφής  επιλέγοντας το πεδίο 06. Υποβολή Δικαιολογητικών Εγγραφής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
  • Πτυχίο ή περάτωση σπουδών
  • Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής σας στο Τμήμα Βιολογίας θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις σχετικά με την αποστολή του αριθμού μητρώου φοιτητή από τη Γραμματεία και την αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το ΦΕΚ 3387/10.8.2018 τ. Β΄.

Με την παραλαβή του αριθμού μητρώου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει:

  • Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://academicid.minedu.gov.gr/ για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • και να υποβάλλουν αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://webadm.uoa.gr αίτηση για τη δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου (https://www.uoa.gr/foitites/ilektronikes_ypiresies/)

Επίσης μπορούν να ενημερωθούν και για τις παρακάτω υπηρεσίες:

           Δωρεάν σίτιση: http://www.lesxi.uoa.gr/foithtiki-merimna/tmima-sitishs- foithton.html

  • Στέγαση:  Γραμματεία των φοιτητικών Εστιών  Tηλ. 210 7258723 http://fepa.uoa.gr