Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

04.08.2021

ΔΠΜΣ "ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ" - Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Από Καθηγήτρια κ. Παν. Κόλλια

 

Εκ μέρους της Ειδικής Διϊδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) αναρτάται η προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2021-2022 στο γνωστικό αντικείμενο "Βιοτεχνολογία" (Βiotechnology).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας (στο συνημμένο έντυποαπό 05/08/2021 έως 30/09/2021.