Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

20.01.2021

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ & ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (23.02.21)

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Αλ. Γρηγορακάκη

 

Η αναγόρευση – καθομολόγηση των διδακτόρων και η ορκωμοσία των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00.

Καλούνται οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως διαδικασία, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας (secr[at]biol.uoa[dot]gr) την επισυναπτόμενη αίτηση ορκωμοσίας καθώς και την υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου, έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021.

Στη συνέχεια, θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσετε, η καθομολόγηση (όρκος), καθώς και πρόσκληση για να συνδεθείτε την ώρα της ορκωμοσίας. Οδηγίες για τη σύνδεση αποστέλλονται από τον κ. Κωνσταντίνο Βουδούρη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π., διαχειριστή της υπηρεσίας για το Τμήμα Βιολογίας (cvoudouris[at]biol.uoa[dot]gr)

Κατά την είσοδό σας στην τηλεδιάσκεψη, την ημέρα και ώρα της ορκωμοσίας, θα γίνει πιστοποίηση με την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και θα πρέπει να αναγράψετε το πλήρες όνομά σας.

Για την απόκτηση του τίτλου/πτυχίου, η συμμετοχή στην εξ αποστάσεως ορκωμοσία είναι υποχρεωτική. Αντίγραφο του τίτλου/πτυχίου, θα σας σταλεί ηλεκτρονικά μετά την ορκωμοσία.

Σημείωση: στο θέμα αποστολής του email σας με την υπεύθυνη δήλωση να αναγράφονται: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ και ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ  KΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ