Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

07.09.2020

Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), με τίτλο «Βιοτεχνολογία»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του ΕΚΠΑ αναρτάται η δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β' 3602 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), με τίτλο «Βιοτεχνολογία» («Βiotechnology»).