Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

21.07.2020

ΜΔΕ - Βιολογία Συστημάτων - ΓΠΑ 2020

Από Αναπλ. Προέδρο Τμήματος, Καθηγήτρια Ουρ. Τσιτσιλώνη

 

Eκ μέρους του Αναπλ. Καθηγ. κ. Δ. Στραβοπόδη, επισυνάπτεται Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων (FLYER) για Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ/MSc) μονοετούς φοίτησης στη "ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), Διευθυντής του οποίου είναι ο Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Δρ. Πολυδεύκης Χατζόπουλος.