Αρχική » Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

29.05.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ ''ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ''

Από Αναπλ. Προέδρο Τμήματος, Καθηγήτρια Ουρ. Τσιτσιλώνη

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του ΔΠΜΣ «Διδακτική της Βιολογίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καθώς και η σχετική αίτηση.