Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.10.2018

Πλήρωση θέσης έκτακτου προσωπικού με ειδίκευση στις Βιοεπιστήμες στο Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη


To Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Αλ. Φλέμιγκ» προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικούστο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική

Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου» (με κωδικό MIS 5002135).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18/10/2018