Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

09.05.2018

Προκήρυξη 1 θέσης για εκπόνηση ερευνητικού έργου στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Πάτρα

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, στο πλαίσιο της πρότασης με τίτλο “Νανοϋλικά και νανοηλεκτρονικές διατάξεις memristor για κβαντική και νευρομορφική υπολογιστική (MEM-Q)”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)», προκηρύσσει μια θέση για εκπόνηση ερευνητικού έργου (postdoc) με αντικείμενο «Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοϋλικών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 25/5/2018.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο επισυναπτόμενο αρχείο, στο e-mail kleanthi[at]iceht.forht[dot]gr και στο τηλέφωνο 2610 965278.