Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

29.08.2017

Προκήρυξη Θέσεων από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενες προκηρύξεις, το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ενδιαφέρεται να απασχολήσει έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη βλάστηση και έναν επιστήμονα με ειδίκευση στην υδρολογία στο πλαίσιο του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)".

Πληροφορίες: http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Calls_el.html