Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

10.10.2023

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή τριάντα έξι (36) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 θα αρχίσει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο διαγωνισμός για την εισαγωγή τριάντα έξι (36) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικού ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, και, προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα εξεταστέα μαθήματα κ.λπ. ορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 17/1999 (ΦΕΚ Α΄ 10), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 23/2017 (ΦΕΚ Α΄ 43) καθώς και στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: diagonismoi[at]mfa[dot]gr, με θέμα ηλεκτρονικού μηνύματος «Για τον διαγωνισμό Ακολούθων», ειδική αίτηση συμμετοχής, μαζί με πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου ή ταυτότητας και λοιπά δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε ΦΕΚ μέχρι και την Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:00.

Το έντυπο συμμετοχής, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, και άλλα συναφή στοιχεία (Π.Δ. 23/2017 και ενδεικτική βιβλιογραφία) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: http://www.mfa.gr//dinatotitesepaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/diplomatikos-klados/.