Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

27.07.2019

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Χρ. Παναγιώτου

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186 12.07.19, προκηρύσσεται:

α) μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φυσιολογία Φυτών» (Αριθμ. Προκήρυξης: 1819027446/4.4.2019) και

β) μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοφυσική - Μοριακή Βιοφυσική» (Αριθμ. Προκήρυξης: Αριθμ. 1819027448/4.4.2019)