Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

20.03.2018

Προκήρυξη κενής θέσης ΔΕΠ Επίκουρου Καθηγητή στη «Θαλάσσια Βιολογία»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Σύμφωνα με το συνημμένο ΦΕΚ προκηρύσσεται μια (1) κενή θέση  ΔΕΠ του Τμήματος στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία».