Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

21.07.2018

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Aναπληρωτή Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα Οικοσυστημάτων»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Σύμφωνα με το ΦEK 829/24-7-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοποικιλότητα Οικοσυστημάτων»

Αριθ. Προκήρυξης: 1718028077/17-5-18 /15-3-18 (ΑΔΑ: ΨΞΥΒ46ΨΖ2Ν – ΒΕ1 )