Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

25.10.2023

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και λειτουργία φυτικών οργανισμών»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Καλ. Σκαρογιάννη

 

Στο ΦΕΚ 2697/13.10.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας

Μία (1) θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δομή και λειτουργία φυτικών οργανισμών»

Κωδικός θέσης: APP36818

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 26/10/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 26/12/2023