Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.03.2024

Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φυσιολογία Φυτών»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Στο ΦΕΚ 782/08.03.24 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

 

Τίτλος: Καθηγητής

Κωδικός θέσης: APP39379

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή: ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τμήμα/Ινστιτούτο: ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Γνωστικό αντικείμενο: Μοριακή Φυσιολογία Φυτών

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 14/03/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 14/05/2024