Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

25.05.2018

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανοσολογία»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Σύμφωνα με το συνημμένο ΦΕΚ προκηρύσσεται μια (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανοσολογία».