Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.12.2018

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιχθυολογία»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Σύμφωνα με το ΦEK 1402/26-11-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιχθυολογία»

Αριθ. Προκήρυξης: 1718040162/29-8-2018