Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

28.10.2018

Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξης»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ε. Αθανασιάδη

 

Σύμφωνα με το ΦEK 1222/22-10-18 (τ.Γ΄) προκηρύσσεται μία (1) θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Κυττάρου και Ανάπτυξης»

Αριθ. Προκήρυξης 1718040160/29-8-18 /31-7-18 (ΑΔΑ: 73ΜΛ46ΨΖ2Ν – Ε5Π )