Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

06.06.2023

Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια Βιολογία»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Καλ. Σκαρογιάννη

 

Στο ΦEK 1477/31.05.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογίας

Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας (συν. 6/2/2023)

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Θαλάσσια

Βιολογία».

Κωδικός θέσης: APP34407

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 07/06/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 07/08/2023