Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.04.2023

Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική και Βιοτεχνολογία»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Καλ. Σκαρογιάννη

 

Στο ΦEK 854/31.03.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογίας

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας (συν. 17.11.2022)

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γενετική και Βιοτεχνολογία».

Κωδικός θέσης: APP33279

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 05/04/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 05/06/2023