Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

04.10.2023

Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Βιοποικιλότητα Χερσαίων Οικοσυστημάτων»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Καλ. Σκαρογιάννη

 

Στο ΦEK 2513/29.09.2023 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογία και Βιοποικιλότητα Χερσαίων Οικοσυστημάτων»

Κωδικός θέσης: APP36276

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 05/10/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 05/12/2023