Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

02.08.2023

Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Στο ΦΕΚ 1908/27.07.23 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας

Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιακή Βιοτεχνολογία».

Κωδικός θέσης: APP35456

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 03/08/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 03/10/2023