Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

03.11.2023

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Μικροβιολογία»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Καλ. Σκαρογιάννη

 

Στο ΦΕΚ 2847/26.10.23 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Βιολογίας

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Μικροβιολογία».

Κωδικός θέσης: APP36954

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 04/11/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 04/01/2024