Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

22.07.2022

Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Φυτών».

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Στο ΦEK 1425/17.06.22 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 15701, Ζωγράφου, τηλ.:210 727 4247)

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

Αριθ. Προκήρυξης 38878/18.4.2022 (Κωδικός θέσης: APP28665)

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Φυτών».

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 23/07/2022

Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 23/09/2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.