Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

05.02.2020

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Χρ. Παναγιώτου

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 24 18.01.2020 προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου» (Αριθμ. Προκήρυξης: 1920006711/24-10-2019) - Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 04/02/2020 - Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 14/04/2020