Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.03.2023

Προκήρυξη Προσλήψεων Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με σύμβαση στην ΣΝΔ

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Κοσμητείας της ΣΝΔ αναρτάται προκήρυξη προσλήψεων με Επιλογή Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (ΕΠΣ) και Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για το Ακ. Έτος 2023-2024.