Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

13.07.2020

Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιοχημείας του Τομέα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Εκ μέρους του Διευθυντή Τομέα Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, Καθηγητή κ. Α. Σκορίλα, αναρτάται η συνημμένη Προκήρυξη της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιοχημείας.