Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

02.03.2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Κ.Π.Α για το εαρινό εξάμηνο 2021 - 2022

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Ελ. Αθανασιάδη

 

Εκ μέρους της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η υπ' αριθμ. 10152/01.03.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόδοση  ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Κ.Π.Α για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου. Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΡΘΙΟ46ΨΖ2Ν-ΩΗ2, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=6508

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι αιτήσεις των υποψηφίων θα αποστέλλονται τόσο στον ΕΛΚΕ όσο και στη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος/Σχολής. Οι αιτήσεις θα πρωτοκολληθούν από τον ΕΛΚΕ και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία απόδοσης πρωτοκόλλου σε όσες κατατεθούν εμπρόθεσμα (ήτοι την Παρασκευή 11.03.2022 στις 15.00), θα σας αποσταλούν λίστες υποψηφιοτήτων προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία αξιολόγησης.