Αρχική » Ανακοινώσεις Προκηρύξεων Θέσεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

14.04.2020

ΣΤΟ ΟΡΘΟ Προκήρυξη μίας κενής θέσης στη βαθμίδα του Eπίκουρου Kαθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου»

Από ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Χρ. Παναγιώτου

 

Η θέση άνοιξε ξανά από  7/5/2020 με νέα ημερομηνία λήξης υποβολών την 16/5/2020

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 24 18.01.2020 προκηρύσσεται μία (1) κενή θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου» (Αριθμ. Προκήρυξης: 1920006711/24-10-2019) - Ημερομηνία Έναρξης Υποβολών: 04/02/2020 - Ημερομηνία Λήξης Υποβολών: 04/04/2020