Αρχική » Ανακοινώσεις Συνεδρίων - Σεμιναρίων - Διαλέξεων » Προβολή Ανακοίνωσης

Προβολή Ανακοίνωσης

11.12.2017

Annual Meeting on Cancer Biology & New Molecules in Cancer Therapeutics

Από Αν. Πρόεδρο, Αν. Καθηγήτρια Ουρ. Τσιτσιλώνη

 

Το Ελληνικό Forum Ογκολογίας διοργανώνει μεταξύ 14 και 17 Δεκεμβρίου 2017 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52) συνέδιο με τον τίτλο του θέματος το οποίο αποσκοπεί στην ενημέρωση των Ελλήνων Παθολόγων - Ογκολόγων για τις προόδους της έρευνας στην ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών φαρμάκων και αφορά θέματα που άπτονται τόσο των βασικών αρχών ογκογένεσης όσο και της ανοσολογίας του καρκίνου, της κληρονομικότητας αλλά και των γενικότερων θεραπευτικών εξελίξεων.

Επιπλέον, αποσκοπεί στη διερεύνηση του διαμορφούμενου τοπίου στην εκτέλεση των κλινικών μελετών στη χώρα μας τόσο από πλευράς ρυθμιστικού πλαισίου όσο και από πλευράς προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο.

Επομένως πρωταρχικός στόχος του συνεδρίου, είναι να παράσχει στους συμμετέχοντες μια ματιά στο παρόν και στο μέλλον της ογκολογίας, όπως προκύπτει από τα τρέχοντα δεδομένα.

Επιπλέον, αυτή η συνάντηση προσφέρει την ευκαιρία στους Έλληνες ερευνητές να επωφεληθούν από τις πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα για τον καρκίνο και να αναπτύξουν συνεργασίες μεταξύ τους.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ: Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής

ΓΛΩΣΣΑ: Η επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί στους συμμετέχοντες, μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου. Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Η πιστοποίηση παρακολούθησης θα δίνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός Μορίων της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMECPD) που θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης. Στo συνέδριο χορηγούνται 25 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Scientific - Cultural Events and Publications Tηλ: 2810 222155, 210 7240039 - Fax: 2810 222156, 210 7240139 - Email: info[at]scep[dot]gr Website: www.scep.gr